Hem

Blixtlåset, Svenska Gymnasiemästerskapen för Innovatörer

Beslut om senareläggning tävlingen Blixtlåset
Med anledning av Corona-viruset och den osäkra utvecklingen har Blixtlåsets styrelse idag tagit det svåra och mycket tråkiga beslutet att skjuta på Blixtlåsets samtliga regionala tävlingar, inklusive den nationella finalen.
I styrelsen sitter representanter från företag och regionala arrangörer med insyn i frågan, och den sammanvägda bedömningen är att vi inte genomför tävlingarna just nu. Utgångspunkten i styrelsens bedömning är elevernas och jurymedlemmarnas hälsa.
Vi förstår att samtliga deltagande skolor har lagt ner mycket tid och engagemang i Blixtlåset och vi beklagar att vi behöver fatta det här beslutet och vi hoppas att vi kan köra med ny energi till hösten.
Vi följer utvecklingen och kommer fatta definitivt besked under vår/sommar . År 2021års Blixtlås planeras fortfarande ske under våren 2021.
Vid frågor, kontakta gärna ansvarig person for respektive regionsfinal.
Med vänliga hälsningar
Blixtlåsets Styrelse genom
Louise Edengren
Ordförande föreningen Blixtlåset

aasd123123

Blixtlåset – Svenska Gymnasiemästerskapen för Innovatörer

Blixtlåset är ett samarbete mellan svenska industriföretag, Teknikcollege Sverige och ett antal entusiastiska gymnasieskolor. Vi har tillsammans bestämt oss för att göra tävlingen till en mötesplats för alla inom gymnasiesverige som vill satsa på aktiverande lärande, entreprenörskap, moderna arbetsformer och kreativa och utvecklande projekt. För alla som vill arbeta idéburet men med en konkret och fungerande produkt som slutmål.

Den som uppfinner vinner!

Detta kan väl alla som gillar utveckling av både människor och samhälle hålla med om. För oavsett om man vinner priser i tävlingen Blixtlåset eller inte, så är man en vinnare bara genom att delta.
Den process man genomgår i form av nya tankemönster, att lyckas och misslyckas, att testa och hitta nya spännande lösningar är mer värt än priserna i sig.
Fast priserna går inte heller av för hackor, eller vad sägs om riksfinalens första pris, Siemens Innovation Award, som dessutom innebär att gruppen tillsammans med sin handledare får göra en spännande Tekniktour.

test
aasd123123