asdfg
www.teknikcollege.se
www.tmf.se
www.idefendo.com
www.teknikforetagen.se

Erbjudande om Partnerskap, ett partnerskap med återbäring

Blixtlåset är innovationstävlingen som engagerar tusentals ungdomar från hela Sverige. Att hjälpa fram morgondagens vildhjärnor och entreprenörer är en viktig uppgift för hela samhället. Nu skall vi växa tävlingen så att den blir systempåverkande. För att lyckas med detta behöver samhälle, näringsliv och skola arbeta tillsammans.

Under mars och maj i vår så tävlar ungdomar i sju olika regiontävlingar runt om i landet. Den 16 maj 2019 kommer finalen för morgondagens innovatörer att avgöras på Nacka gymnasium i Stockholm. I samband med detta kommer vi att kunna visa upp en stor spännvidd av upp­finning­ar.

Från tidigare år känner vi till: den nu patenterade PET-flaske-bäraren Carry On, det digitala intelligenta kösystemet Q, smarta TAAB som hjälper användare att enkelt ställa ifrån sig sina kryckor, SolarScan, en genomtänkt takmonterad solcellsmätare, BikeSaver – en produkt som minskar stöldrisken av cyklar, Autobroms för rollatorer, Tupni – hörlurssmart och avstressande och DispAnest –  ett visuellt hjälpmedel för att kontrollera narkosdjup vid operationer.

Listan av nytänkande uppfinningar kan göras lång. Sveriges ungdomar är fantastiskt kreativa och tekniskt nytänkande. Om de får rätt förutsättningar.

Det är därför näringsliv och andra aktörer behövs för att ekonomiskt och på andra sätt stötta den här typen av aktiviteter.

Vi har delat in vårt partner-paket i tre nivåer; GULD, SILVER och BRONS. Nedan förklaras närmare vad som ingår i respektive nivå. Alla pengar går till arbetet med tävlingarna och priser till vinnande bidrag.

Det är vår förhoppning att vi ska få se dig och din arbetsgivare bland våra partners. Att hjälpa fram morgondagens vildhjärnor och entreprenörer är en viktig uppgift för hela samhället.

 

Gå med som partner till Blixtlåset! Tre olika nivåer; GULD, SILVER och BRONS.

GULD-Partnerskap

Ni kan utforma ett eget pris i finaltävlingen (namn på priset bestäm­mer ni). Ni presenteras med logotyp som Guldpartner vid annonsering, på hemsidan och i material vid alla tävlingar, från regiontävling och uppåt. Dess­utom ingår egen utställningsyta i samband med finalen. Ni bjuds också in till finaldagen Er organisation är välkommen som medlem i föreningen Blixtlåset.

Kostnad: 100.000 SEK eller erbjudande av annat stöd till motsvarande värde.

 

SILVER-partnerskap

Ni presenteras som Silverpartner tillsammans med er logotyp vid annonsering, på hemsidan och i utdelat material. Dessutom ingår utställningsyta i samband med finalen. Ni bjuds också in till finaldagen där ni kan dela ut ett eget specialpris i finalen (i en kategori överenskommen med tävlingsledningen). Er organisa­tion är välkommen som medlem i föreningen Blixtlåset.

Kostnad: 50.000 SEK eller erbjudande av annat stöd till motsvarande värde.

 

BRONS-partnerskap.

Presenteras med er logotyp som Bronspartner vid annonsering, på hemsidan och i utdelat material. Ni har möjlighet att affischera i samband med finalen. Ni bjuds också in till finaldagen. Er organisation är välkommen som medlem i föreningen Blixtlåset.

Kostnad: 25.000 SEK eller erbjudande av annat stöd till motsvarande värde.

aasd123123
aasd123123